HOME > Moje zbierky > Telefónne karty > Vlastním > Nemecko >10 ´20 Jahre Umweltzeichen "Blauer Engel"
´20 Jahre Umweltzeichen "Blauer Engel"

Štát: Nemecko
Č. karty: 08/98 PD
Rok: 1998
Náklad: 6000000
Hodnota: 12 DM
Jednotky: