HOME > Moje zbierky > Telefónne karty > Vlastním > Nemecko >10 Blumen 4 - Die Tulpe 1
Blumen 4 - Die Tulpe 1

Štát: Nemecko
Č. karty: 07/98 PD
Rok: 1998
Náklad: 1000000
Hodnota: 50 DM
Jednotky: