HOME > Moje zbierky > Telefónne karty > Vlastním > Nemecko >10 Junge Kunst auf Telefonkarten 1996 - Mirjam Hilbertz 4
Junge Kunst auf Telefonkarten 1996 - Mirjam Hilbertz 4

Štát: Nemecko
Č. karty: 06/98 PD
Rok: 1998
Náklad: 2500000
Hodnota: 50 DM
Jednotky: