HOME > Moje zbierky > Telefónne karty > Vlastním > Nemecko >10 Schmetterlinge 3 - Das Tag-Pfauenauge
Schmetterlinge 3 - Das Tag-Pfauenauge

Štát: Nemecko
Č. karty: 15/98 PD
Rok: 1998
Náklad: 3500000
Hodnota: 12 DM
Jednotky: