HOME > Moje zbierky > Telefónne karty > Vlastním > Nemecko >10 Die unendliche Geschichte der Blickkontakte
Die unendliche Geschichte der Blickkontakte

Štát: Nemecko
Č. karty: 09/98 PD
Rok: 1998
Náklad: 5500000
Hodnota: 12 DM
Jednotky: