HOME > Moje zbierky > Telefónne karty > Vlastním > Nemecko >10 Joan Sofron - Aller Dinge Maß ist der Mensch 2
Joan Sofron - Aller Dinge Maß ist der Mensch 2

Štát: Nemecko
Č. karty: 17/98 P
Rok: 1998
Náklad: 500000
Hodnota: 12 DM
Jednotky: