HOME > Moje zbierky > Telefónne karty > Vlastním > Grécko >10 Oinochoe decorated jar
Oinochoe decorated jar

Štát: Grécko
Č. karty: X1020 01/01
Rok: 2001
Náklad: 500000
Hodnota: 1000 GRD
Jednotky: