HOME > Moje zbierky > Telefónne karty > Vlastním > Grécko >10 The island of Pserimos
The island of Pserimos

Štát: Grécko
Č. karty: d44
Rok: 2001
Náklad: 500000
Hodnota: 1900 GRD
Jednotky: