HOME > Moje zbierky > Telefónne karty > Vlastním > Slovensko >10 Milan Rastislav Štefánik
Milan Rastislav Štefánik

Štát: Slovensko
Č. karty: 07
Rok: 2000
Náklad: 100000
Hodnota:
Jednotky: 50