HOME > Moje zbierky > Telefónne karty > Vlastním > Slovensko >10 Detský motív III
Detský motív III

Štát: Slovensko
Č. karty: 08
Rok: 2000
Náklad: 50000
Hodnota:
Jednotky: 30