LOOP*

Štát: Volacie a ostatne
Č. karty: ok059
Rok: 0000
Náklad: 0
Hodnota: 25 DM
Jednotky: 0