HOME > Moje zbierky > Telefónne karty > Vlastním > Nemecko >10 Schmetterlinge 1 - Das Posthörnchen
Schmetterlinge 1 - Das Posthörnchen

Štát: Nemecko
Č. karty: 13/98 PD
Rok: 1998
Náklad: 3000000
Hodnota: 12 DM
Jednotky: