SIM - 01

Štát: Eurotel > Telekom SK
Č. karty: et-tel34
Rok: 0000
Náklad: 0
Hodnota: 0
Jednotky: 0