HOME > Moje zbierky > Telefónne karty > Vlastním > Nemecko >10 T-Net-Box (Angler)
T-Net-Box (Angler)

Štát: Nemecko
Č. karty: 23/98
Rok: 1998
Náklad: 300000
Hodnota: 12 DM
Jednotky: