sn jeg: 0659strpo s 0
Banskoštiavnická kalvária

Umiestnenie:
  
Dátum fotenia: