sn jeg: 0104strpo s 0
Roľnícky dom Vlkolinec Liptovské múzeum

Umiestnenie:
  
Dátum fotenia: