SIM - 21

Štát: Eurotel > Telekom SK
Č. karty: et-tel67
Rok: 0000
Náklad: 0
Hodnota: 0
Jednotky: 0