prima 490 - 2

Štát: Globtel > Orange SK
Č. karty: gt-sk5
Rok: 2000
Náklad: 0
Hodnota: 490 sk
Jednotky: 0