HOME > Moje zbierky > Telefónne karty > Vlastním > Polsko >10 Rok Mickiewiczowski
Rok Mickiewiczowski

Štát: Polsko
Č. karty: 616
Rok: 1998
Náklad: 667100
Hodnota:
Jednotky: 25