T-ISDN

Štát: Nemecko
Č. karty: 08/99 PD
Rok: 1999
Náklad: 800000
Hodnota: 12 DM
Jednotky: