HOME > Moje zbierky > Telefónne karty > Vlastním > Slovensko >10 Digitálna televízia Magio 1
Digitálna televízia Magio 1

Štát: Slovensko
Č. karty: 1
Rok: 2009
Náklad: 30000
Hodnota: 3 €
Jednotky: 0