Dôležitým prvkom výmenného obchodu je vymieňanie vecí, ktoré majú istú hodnotu. Keď sa naši predkovia naučili vyrábať kovy, vymieňanie sa zjednodušilo. Dôvodom bol fakt, že kovy ako zlato, striebro, cín a železo boli pre každého cenné. Takže poľnoho- spodár mohol vymeniť svoj dobytok za určité množstvo striebra, ktoré mohol neskôr použiť na zaplatenie daní. Takto sa stali cenné kovy a iné predmety „meradlom hodnoty“, „výmenným prostriedkom“ a spôsobom „zachovania hodnoty“, kým je to potrebné.
  Približne pred 2600 rokmi boli v Malej Ázii vyrobené prvé mince. Starovekí Gréci si rýchlo osvojili novú myšlienku a začali vyrábať strieborné a bronzové mince, napríklad strieborné drachmy. Tieto prvé mince obsahovali isté množstvo kovu s určitou hodnotou. Aby sa dalo toto množstvo zaručiť, mince boli označené pečaťou kráľa alebo mesta či krajiny, ktorá ich vydala. Používanie mincí bolo pohodlné, pretože sa dali spočítať, nielen vážiť. Ľudia novým minciam dôverovali a boli účelným „výmenným prostriedkom“, preto výrazne podporili rozvoj obchodu v starovekom svete.

  A ja som sa k tomu dostal ako 90% "tiež zberatelov". Ak mi náhodou chcete darovať , poprípade vymeniť (kus za kus), chybajúce mince do zbierky neváhajte sa mi ozvat na mail.

moje Eura