nz001

Zložka: Nezaradene
Rok: 0000
Číslo v zbierke: 917

Seria č. 0
bvvbn