k02n038

Zložka: Zbytok
Rok: 2000
Číslo v zbierke: 267

Seria č. 0
bvvbn