k98n086

Zložka: Doprava
Rok: 1997
Číslo v zbierke: 1927

Seria č. 0
bvvbn