HOME > Moje zbierky > Telefónne karty > Vlastním > Bankove karty >10 TATR - HviezdoslavPABK - žltá 2
TATR - HviezdoslavPABK - žltá 2

Štát: Bankove karty
Č. karty: 07/04
Rok: 2002
Náklad: 0
Hodnota: 0
Jednotky: 0