TATR - Hviezdoslav

Štát: Bankove karty
Č. karty: 10/01
Rok: 2001
Náklad: 0
Hodnota: 0
Jednotky: 0