Hochland

Štát: Polsko
Č. karty: 48
Rok: 1995
Náklad: 282800
Hodnota:
Jednotky: 50