HOME > Moje zbierky > Telefónne karty > Vlastním > Nemecko >10 Junge Kunst auf Telefonkarten 1996 - Mirjam Hilbertz 1
Junge Kunst auf Telefonkarten 1996 - Mirjam Hilbertz 1

Štát: Nemecko
Č. karty: 04/97 PD
Rok: 1997
Náklad: 5300000
Hodnota: 50 DM
Jednotky: