HOME > Moje zbierky > Telefónne karty > Vlastním > Grécko >10 The island of Mykonos
The island of Mykonos

Štát: Grécko
Č. karty: x0398 09/97
Rok: 1997
Náklad: 348000
Hodnota:
Jednotky: 100