HOME > Moje zbierky > Telefónne karty > Vlastním > Slovensko >10 Všeobecná deklarácia ľudských práv
Všeobecná deklarácia ľudských práv

Štát: Slovensko
Č. karty: 03
Rok: 2000
Náklad: 100000
Hodnota:
Jednotky: 50