HOME > Moje zbierky > Telefónne karty > Vlastním > Slovensko >10 Slovenské kroje I. - Západ
Slovenské kroje I. - Západ

Štát: Slovensko
Č. karty: 06
Rok: 1999
Náklad: 100000
Hodnota:
Jednotky: 50