HOME > Moje zbierky > Telefónne karty > Vlastním > Slovensko >10 Vodné dielo Gabčíkovo
Vodné dielo Gabčíkovo

Štát: Slovensko
Č. karty: 16
Rok: 1998
Náklad: 200000
Hodnota:
Jednotky: 75