HOME > Moje zbierky > Telefónne karty > Vlastním > Slovensko >10 Záchranný systém Slovakia
Záchranný systém Slovakia

Štát: Slovensko
Č. karty: 11
Rok: 1998
Náklad: 100000
Hodnota:
Jednotky: 75