HOME > Moje zbierky > Telefónne karty > Vlastním > Slovensko >10 Chránené živočíchy / Líška Obyčajná
Chránené živočíchy / Líška Obyčajná

Štát: Slovensko
Č. karty: 09
Rok: 1996
Náklad: 50000
Hodnota:
Jednotky: 75